Watermeterput

In de watermeterput wordt het verbruik van de huisjes vastgelegd. In de centrale meterkast komen alle leidingen samen.

foto 12 watermeterput foto 12 watermeterput
foto 13 centrale meterkast foto 13 centrale meterkast